İstanbul Portföy... Hep Bir Adım Önde...

Hep Bir Adım  Önde...

Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında portföy yöneticiliği faaliyeti; sermaye piyasası araçları, para piyasası araç ve işlemleri, vadeli işlemler ve opsiyonlar, nakit, döviz, mevduat ile kurulca uygun görülen diğer varlık ve işlemlerden oluşan portföylerin, yatırımcının veya portföy yöneticisinin belirleyeceği risk-getiri tercihi doğrultusunda, müşterilerle yapılacak portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde vekil sıfatıyla yönetilmesi olarak tanımlanmıştır. 

Bizi diğer portföy yönetim şirketlerinden ayıran en önemli özellik, kendi kişisel varlıklarını da yönettikleri fonlarda değerlendiren, müşteriyle aynı risk ve getiriyi paylaşan, tamamen bağımsız ve uzun süredir birlikte çalışma tecrübesi kazanmış deneyimli fon yöneticilerimizdir. Yaptığımız her işin merkezinde müşterilerimiz vardır. Butik hizmet anlayışımız ile her bir yatırımcının portföyüyle birebir ilgileniriz.