Duyurular
Duyurular

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

  Değerli Müşterilerimiz, İş bu bilgilendirme; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile belirlenmiş olan başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ...DEVAMI

Ashmore Portföy Yönetimi AŞ'nin devir alınması

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16.06.2017 tarih 12233903 - 335.99 - E.7467 sayılı yazısı ile Ashmore Portföy Yönetimi AŞ’nin Şirketimiz tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle TTK’nın 155’inci ve 56’ıncı maddeleri uyarınca kolayl ...DEVAMI