Duyurular
Duyurular

TEFAS Fon Bilgilendirme Mobil Uygulaması Hakkında...

Değerli yatırımcılarımız, Takasbank tarafından yatırımcıların menkul kıymet ve emeklilik yatırım fonlarının portföy dağılımlarına, fiyat ve getirilerine, karşılaştırmalı olarak tek bir noktadan ve herhangi bir maliyete katlanmaksızın erişebilmelerine imkan sağlayan TEFAS Fon Bilgilendirme Platfor ...DEVAMI

03.09.2018 Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ   İstanbul Portföy Yönetim A.Ş. (“Şirket) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket il ...DEVAMI

Magna Capital Portföy Yönetimi AŞ'nin Devir Alınması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.10.2017 tarih 12233903 - 350.07 - E.11121 sayılı yazısı ile Magna Capital Portföy Yönetimi A.Ş.’nin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTKn), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun ilgili maddeleri çerçevesinde, tüm akti ...DEVAMI

30 Ekim 2017 Magna Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Birleşmesi hakkında

Saygıdeğer Yatırımcılarımıza Duyurulur Magna Capital Portföy Yönetimi A.Ş.’nin %100 pay devri, Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayı ile 25 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleşmiş olup, bu tarih itibariyle, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş., şirketin paylarının tamamına sahip olmuştur. Aynı tarih itibariyle ...DEVAMI

05.10.2017 Istanbul Portföy Para Piyasası Fonu ve Istanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Yatırımcılarının Dikkatine

  Takasbank A.Ş.’nin Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS) emir alım saatlerinde yapmış olduğu yeni düzenleme ile, Istanbul Portföy Para Piyasası Fonu ve Istanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu katılma paylarının işlem saatlerinde değişikliğe gidilmesi zorunluluğu ...DEVAMI

Ashmore Portföy Yönetimi AŞ'nin devir alınması

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16.06.2017 tarih 12233903 - 335.99 - E.7467 sayılı yazısı ile Ashmore Portföy Yönetimi AŞ’nin Şirketimiz tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle TTK’nın 155’inci ve 56’ıncı maddeleri uyarınca kolayl ...DEVAMI

24.11.2016 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

  Değerli Müşterilerimiz, İş bu bilgilendirme; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile belirlenmiş olan başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ...DEVAMI