YATIRIM FELSEFEMİZ
Yatırım Felsefesi

YATIRIM FELSEFEMİZ: İstanbul Portföy, yukarıdan aşağıya firma seçimi ve aşağıdan yukarıya makroekonomik yöntemleri, piyasanın gidişine göre düzenleyerek, portföy oluşturmak için kullanır. Yukarıdan aşağıya firma seçiminde dikkat ettiğimiz kriterler şöyledir: 


1. Yanlış fiyatlanmış çok ucuz şirketlerin belirlenmesi: İskontolu serbest nakit akım projeksiyonlarımıza göre ölçülü olarak belirlediğimiz asli değerlerinin çok altında satmak


2. Sektör araştırması:  Sektörde bir öncü kurumun bulunması ve endüstrinin GSYH’dan daha hızlı büyüyor olması gerekmektedir. Rekabet avantajının bir ürün,süreç,markbilinilirliği veya dağıtım ağından çıkması gerekmektedir.

 

3. Güçlü ekonomik temeller: Yüksek kaldıraç oranlı güçlü bilanço, nakit yaratmak için fazla yatırım yapılması gerekmeyen ve minimum 15% iç verim oranlı firmalar

 

4. Farklılaşan Ürünler: Güçlü işletme karlılığı, işletme temayülü ve ölçek ekonomisi


YATIRIM METODUMUZ: İstanbul Portföy Yönetimi menkul kıymetlerin seçiminde dip – zirve (Tümevarım) yaklaşımı olarak adlandırılabilecek sayısal teknikler kullanmaktadır. Her bir yatırım stratejisi için benzer yatırım süreçleri uygulanmakta olup bu süreçler değişik sermaye aralıklarına veya bölgelerine göre farklılıklar göstermektedir.


Gelecek getirilerinin tahmininde etkili bir dizi değişkene göre varlıkları sınıflandıran yatırım modelleri kullanılmaktadır. Değer ve ivme değişkenlerinin bir bileşimi olan temel yaklaşım değişmemekle birlikte yatırım süreci yatırım ekibi tarafından sürekli olarak gözden geçirilmekte ve geliştirilmektedir. Ayrıca portföyün endüstri ve sektör yoğunlaşmalarının aşırı veya düşük olmasını sınırlamak için katı risk kontrolleri kullanılmaktadır. İlave bir risk kontrolü olarak da portföy çeşitlendirmesini sağlamak için menkul kıymet bazında miktar sınırlaması konulmaktadır.
 

Bu stratejinin rekabetçi gücü sık sık yatırım kararlarını etkileyen her türlü önyargı ve davranışsal zayıflığın yatırım sürecine girmesine engel olmasıdır. Her strateji için portföy devir hızı yaklaşık %30 seviyesinde bulunmaktadır.

 

YATIRIM SÜRECİMİZ: