FON ADI FON KODU FON TİPİ RİSK DEĞERİ FİYAT PARA BİRİMİ FON PORTFÖY DEĞERİ
İstanbul Portföy Yabancı (Gelişmekte Olan Piyasalar) Borçlanma Araçları Fonu
ARE Borçlanma Araçları Fonları 6 0,075422 TRY 20.700.354
İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
IST Borçlanma Araçları Fonları 2 0,040827 TRY 470.999.559