Fon Listesi Girişim Sermayesi Yatırım Fonları

İstanbul Portföy Twozero Ventures GSYF

SATIŞ FİYATI
3,653173
FON PORTFÖY DEĞERİ
190.897.016
YILLIK GETİRİ
İHRAÇ TARİHİ
18/02/2020
RISK DEĞERİ
7

Genel Bakış

FON KODU
PTV
PARA BİRİMİ
TRY
ISIN KODU
TRYACTU00100
YÖNETİM ÜCRETİ
Fon yönetim ücreti yıllık BSMV hariç fon toplam değerinin %2,5’idir (yüzdeikivirgülbeş). Söz konusu ücret 3’er (üç) aylık dönemler itibariyle tahsil edilir.
FON YÖNETİCİLERİ (GSYF YATIRIM DIŞI VARLIKLAR)
Yiğit Arslan
YÖNETİM KURULU KOMİTESİ
Alparslan Ensari, Barış Hocaoğlu, Yiğit Arslan, Özge Bulut Maraşlı, Erk Toros, Bora Koçyiğit