Fon Listesi Girişim Sermayesi Yatırım Fonları

İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. TT Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

SATIŞ FİYATI
0,000000
FON PORTFÖY DEĞERİ
0
YILLIK GETİRİ
İHRAÇ TARİHİ
RISK DEĞERİ
0

Genel Bakış

FON KODU
ITT
PARA BİRİMİ
TRY
ISIN KODU
YÖNETİM ÜCRETİ
Fon toplam gider oranı içerisinde kalmak kaydıyla, toplam kaynak taahhüdü ile iştirak paylarının Fon’a aktarıldığı tarihlerdeki (ABD Doları cinsinden) değerleri toplamı üzerinden yatırım dönemi süresince (%2) yatırım dönemi sonrası (%1,5) yıllık yönetim ücretine hak kazanacaktır.
FON YÖNETİCİLERİ (GSYF YATIRIM DIŞI VARLIKLAR)
Yiğit Arslan, Tuncay Subaşı
YATIRIM KOMİTESİ
Alpaslan Ensari, Barış Hocaoğlu, Yiğit Arslan, Muhammed Özhan, Salim Yılmaz, Serdar Raşit Alemdar, Selahattin Zoralioğlu