FON ADI FON KODU FON TİPİ RİSK DEĞERİ FİYAT PARA BİRİMİ FON PORTFÖY DEĞERİ
İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
IJV Para Piyasası Fonları 2 1,180751 TRY 330.391.507