İstanbul Portföy Yönetimi Hakkımızda

Neden İstanbul Portföy?

Aynı riski paylaşıyoruz: Bizi diğer portföy yönetim şirketlerinden ayıran en önemli fark, kendi varlıklarını da yönettikleri fonlarda değerlendiren yöneticilerimizin, müşterileriyle aynı riski/getiriyi paylaşmalarıdır.

Bağımsız yönetim: Herhangi bir banka ya da aracı kuruma bağlı olmaksızın ve çıkar çatışmasına meydan vermeden tamamen yatırımcılarımızın getirilerini arttırmaya çalışan bağımsız bir kuruluşuz.

Butik yaklaşım: Tamamen yatırımcıya özel portföyler oluşturarak farklı yatırımcıların risk ve beklentilerine yönelik yatırım stratejileri üretmekteyiz.

Tecrübeli ve uyumlu kadro: Kurucu ortaklarımız ve fon yöneticilerimiz yirmi yılı aşın süredir sermaye piyasalarında birlikte çalışmaktadır. Yatırımcıların yatırım yapmayı tercih ettikleri alanlarda deneyimleri olmasa dahi profesyonel kadromuz rehberliğinde yatırımcılara istedikleri alanda yatırım yapma fırsatları yaratılmaktadır.

Hızlı karar alma: Hızlı karar alabilme ve uygulayabilme esnekliğine sahip bir kurumuz. Bu sayede kriz ortamında yatırımcılarımızın portföyünün değer kaybetmesini daha etkin bir şekilde engellemekteyiz.

Piyasa bilgisi ve araştırma desteği: Yurt dışında birçok resmi ve özel kurumun yanı sıra türkiye’nin en büyük finansal kuruluşlarının araştırma departmanlarının görüşlerini kendi sektör tecrübemizle birleştirip objektif olarak beklentilerimize göre yatırım kararları almaktayız.

Risk yönetimi: Kuruluşumuzdan bugüne kadar etkin risk yönetimi ile sıkıntılı süreçler yaşatan hiçbir öst ye yatırım yapmadık.

Kâr/zarar realizasyonu: Bireysel yatırımcıların çoğu zaman gerçeleştirmekte başarılı olamadığı karı realize etme ve zararı kesme gibi mekanizmalar profesyonel yöneticilerimiz tarafından etkin şekilde kullanılmaktadır.