İstanbul Portföy Yönetimi Hakkımızda

Sıkça Sorulan Sorular

Paramı İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.’nin hesabına mı gönderiyorum?

Hayır. İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.’nin anlaşmalı olduğu Türkiye İş Bankası A.Ş. veya Akbank takas saklama bankalarına müşteri adına açılan müşteri hesabına gönderilir ve yatırım yapılan finansal varlıklar müşteri adına takas saklama bankası tarafından saklanır.


İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. paramı veya yatırımları üçüncü şahıslara transfer edebilir mi?

İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.’nin müşteri fonlarını veya finansal varlıklarını üçüncü şahıslara transfer etme yetkisi yoktur.


İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. müşteri adına açılan hesap üzerinden istediği sekilde yatırım yapabilir mi?

İstanbul Portföy Yönetimi sadece müşteriyle yapılan portföy yönetimi sözleşmesinde yazılı olan şart ve koşullarda portföyü yönetmekle yükümlüdür.


Yatırım Fonu nedir?

Yatırımcılardan katılma belgesi karşılığı toplanan birikimlerle oluşan portföyün, yatırımcılar hesabına, çeşitli para ve sermaye piyasası araçlarında profesyonel yöneticiler tarafından riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre yönetildiği mal varlıklarıdır.


Yatırım fonları hangi varlıklara yatırım yapabilir?

Yatırım fonları; ters repo, devlet tahvili, hazine bonosu, hisse senedi, özel sektör tahvili ve finansman bonosu, yabancı menkul kıymetler, yatırım fonları, değerli madenler, vadeli sözleşmeler ve opsiyonlar gibi varlıklara yatırım yapabilmektedir.


Yatırım fonlarının avantajları nelerdir?

Yatırım fonları, tasarrufların uzman ekipler tarafından yönetilmesine olanak sağlamaktadır. küçük tasarruf sahiplerinin, yatırımlarında büyük yatırımcıların sahip olduğu yatırım avantajlarını elde etmelerini sağlamaktadır. Yatırım fonu portföyünde yer alan yatırım araçlarının çeşitliliği, riskin en aza indirilmesine olanak sağlamaktadır. Yatırımcıların yatırım tutarlarını diledikleri zaman nakde çevirebilmeleri sayesinde likit bir yatırım aracıdır.

 
Yatırım fonları nasıl vergilendirilir?

Yatırım fonu katılma belgelerinin satışı halinde, elde edilen gelir üzerinden %10’luk vergi kesintisi (stopaj) yapılmaktadır. Portföyünde en az %51 hisse senedi taşıyan yatırım fonlarına ait katılma belgelerinin 1 yıldan fazla süreyle elde tutulduktan sonra satılması (fona iadesi) durumunda, sağlanan kazanç stopaja tâbi değildir. sermaye şirketleri ve benzer nitelikteki yabancı kurumların, sermaye piyasası kurulu’nun düzenleme ve denetimine tâbi fonlar ile bu fonlara benzer yabancı fonların, münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileriyle değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan dar mükelleflerden sermaye piyasası kanunu’na göre kurulan yatırım fonu ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu maliye bakanlığı’nca belirlenenlerin, 1 ekim 2010 tarihinden itibaren elde edeceği yatırım fonu getirileri üzerinden %0 oranında stopaj kesilir.


Portföy yönetim ücreti nedir?

Toplam portföy değeri üzerinden aylık olarak tahsil edilen yönetim ücretidir.


Performans ücreti nedir?

Müşterilerimizin risk tercihlerine göre tespit edilen getiri hedefi (kıstas getiri/benchmark) üzerinde oluşan getirinin belli bir yüzdesinin portföy yönetim şirketi tarafından 3 aylık, 6 aylık ve yıllık aralıklarla tahsis edilmesidir.


Hesap açma limiti minimum ne kadar olmalı?

Hesap açma limiti minimum bir milyon tl ve üzeri hesaplar olmalıdır.