Portföy Yönetimi Nedir?

İstanbul Portföy’ün konusunda uzman olan portföy yöneticileri, yatırımcıların birikimleriyle yatırımcılar hesabına, çeşitli sermaye ve para piyasası araçlarına yatırım yaparlar. Burada yatırımcının daha önce belirlemiş olduğu risk tercihi portföy yöneticisini yönlendireceğinden, yapılan işlemlerde müşteriden onay almak söz konusu değildir. Portföy yönetimi hizmetinde risk/getiri beklentisinin belirlenmesi için yatırımcı ile beraber bir Karşılaştırma Ölçütü (benchmark) belirlenir. Karşılaştırma ölçütü yatırımcının portföy yönetimi sonunda hedeflediği getiriyi gösteren bir ölçüttür. Bu ölçüt bir yatırım endeksi olabileceği gibi, bir yatırım ürünü de olabilir.