HİZMETLERİMİZ
Yatırım Fonlarımız

 

 


Portföy yönetim şirketleri, aracı kurumlar ve bankalar tarafından, katılma belgesi karşılığında tasarruf sahiplerinden toplanan kaynakların, çeşitli Sermaye ve Para Piyasaları araçlarına dengeli şekilde dağıtılarak, verimlendirilmesini sağlayan enstrümanlara “Yatırım Fonu” denir. Yatırım fonlarının yönetimi, globalleşen finansal piyasalarda en etkin ve en güvenli yatırım olanakları, birikimler büyük/küçük ayırt edilmeksizin, profesyoneller tarafından yapılmaktadır.

 

1. İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (yeni ünvan) 

İş Yatırım İstanbul Portföy B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu (eski ünvan)
Ticker: IST

 

Yatırım Stratejisi: Fon'un yatırım stratejisine göre yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve az riski olanlar tercih edilir. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak TL cinsi kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün aralığındadır. Fonun toplam değerinin %10'undan fazlası bir ihraçcının para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.

Ne tür yatırımcılar için uygundur? Kısa vadeli  yatırım hedefiyle hareket eden, devlet tarafından ihraç edilen enstrümanlara yatırım  yapmayı isteyen, düşük risk profilinde yatırımı tercih eden, faiz geliri ve istikrarlı fon getirisi arayışında olan yatırımcılar için uygundur. Fon, piyasalarda belirsizlik ortamında defansif  davranmak isteyen katılımcılar için de bekleme döneminde kullanılabilecek bir enstrüman  niteliğindedir.

Kıstas (Benchmark): %5 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksleri + %30 BİST-KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi (sabit) + %45 Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi (Değişken) + %10  BIST KYD 91 Günlük Kamu Borçlanma Araçları Endeksi + %10 BİST - KYD O/N Repo Net Endeksi

Yönetim Ücreti: %1,20 Yıllık (23.02.2016 tarihli değişiklik)

Giriş/Çıkış: Günlük 

 

 

2. İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu (yeni ünvan)

İstanbul Portföy İş Yatırım B Tipi Likit Yatırım Fonu (eski ünvan)
Ticker: IPL

 

Yatırım Stratejisi:  Fon, kısa vadeli TL sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yaparak, istikrarlı ve enflasyonun üzerinde bir getiri sağlamayı amaçlamaktadır. Portföy yapısı piyasa koşullarına göre, vadesine 184 günden az kalmış bono veya repodan oluşturulur. Likiditesi yüksek kısa vadeli kamu ve özel sektör borçlanma araçları tercih edilir. Fon, kısa vadeli, faiz getirisine yatırım yapmayı, aynı zamanda günlük likidite ihtiyacını karşılamayı amaçlayan yatırımcıya portföydeki varlıkları dinamik olarak farklılaştırarak katma değer yaratmayı hedefler.
Ne tür yatırımcılar için uygundur?: Kısa vadeli yatırım yapmayı ve düşük derecede risk almayı tercih eden yatırımcılara önerilir.
Kıstas (Benchmark): %20 BIST KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi(Sabit) + %10 BIST KYD 91 gün Kamu Sektörü Borçlanma Araçları Endeksi + %70 BIST KYD O/N Repo Endeksi Net
Yönetim Ücreti: %0,75 Yıllık

Giriş/Çıkış: Günlük

 

 

3. İstanbul Portföy Birinci Değişken Fon (yeni ünvan)
İstanbul Portföy İş Yatırım B Tipi Değişken Yatırım Fonu (eski ünvan)
Ticker: IPB
 

Yatırım Stratejisi: Fon yatırım stratejisi çerçevesince sabit bir varlık dağılımı hedefi olmayıp değişken piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmesi esasına dayanır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde getiri potansiyeli yüksek, likit varlıklar tercih edilir. Fon, olumsuz piyasa şartlarının hakim olduğu dönemlerde yatırıcıyı piyasa kayıplarından korumak amaçlı, fon portföyünde bulunan hisse senedi ağırlığını vadeli işlem sözleşmelerinde alacağı ters pozisyonlarla -%30'a çekebilir. Fon, iyimser piyasa koşullarında hisse senedi ağırlığını vadeli işlemler sözleşmelerini kullanarak +%60'a çekebilir. 
Ne tür yatırımcılar için uygundur?: Orta ve uzun vadede ağırlıklı olarak sabit getirili menkul kıymetlerin getirisinden yararlanmak isteyen ve düşük risk almak isteyen yatırımcılara önerilir
Kıstas (Benchmark): BIST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi
Yönetim Ücreti: 1,20% Yıllık (23.02.2016 tarihli değişiklik)
Giriş/Çıkış: Günlük

 

4. İstanbul Portföy İkinci Değişken Fon (Dinamik Değişken) (yeni ünvan)
Acar Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Yatırım Fonu (eski ünvan)
Ticker: ACD
 

Yatırım Stratejisi:  Fonun yatırım stratejisi değişken piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilir. Fon portföyünün yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları temel olarak; yurt içi ortaklık payları, kamu ve özel sektör borçlanma araçlarından oluşacaktır. Olumsuz piyasa şartları oluşması durumunda yatırımcıları olası değer kayıplarında korumak amacıyla fon, pay senedi endekslerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alabilir. Yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilebilir.  Fon portföyünün en az %51-61'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'te işlem gören ihraççı paylarına yatırılır. 
Ne tür yatırımcılar için uygundur?: Orta derecede risk alarak, risk ile getiri arasında denge sağlamayı hedefleyen yatırımcılara önerilir.
Kıstas (Benchmark): %55 BİST 100 Endeksi + %20 KYD DİBS 547 Gün + %15 KYD ÖSBA Değişken + %10 BİST KYD O/N Net Repo Endeksi
Yönetim Ücreti: %0,9125 Yıllık
Giriş/Çıkış: T+1,T+2 / T+2,T+3

 

 

5. İstanbul Portföy Üçüncü Değişken Yatırım Fonu BUFON
Ticker: ISV
 

Yatırım Stratejisi:   Fon, orta ve uzun vadede Türk Lirası bazında yüksek getiriyi hedefler. Fon yönetiminde, yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, getiri potansiyeli yüksek, nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Fon, temel olarak eşik değer ölçütü üzerinde bir faiz getirisini hedefleyerek kamu/özel sektör borçlanma araçlarına, ters repo ve mevduat yatırımlarına yönelmekle beraber, getiriyi yükseltmek amacıyla, BIST Pay Piyasası’nda kote edilen şirketlerin paylarına yatırım yapabilir, VİOP vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde pozisyon alabilir. Fon, borsa yatırım fonları ve yatırım fonları katılma paylarına yatırım yapabilir. Fon yabancı ortaklık paylarına ve yabancı borçlanma araçlarına yatırım yapmaz. 
Ne tür yatırımcılar için uygundur?: Orta ve uzun vadede ağırlıklı olarak sabit getirili menkul kıymetlerin getirisinden yararlanmak isteyen ve düşük risk almak isteyen yatırımcılara önerilir
Kıstas (Benchmark): %30 BİST-KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi (Değişken) + %20 BİST - KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi (Sabit) + %10 BİST-KYD 91 gün Kamu Borçlanma Araçları Endeksi + %25 BİST- KYD gecelik Repo Endeksi (Net) + %5 BİST-100 Endeksi + %10 BİST- KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi
Yönetim Ücreti: %1,50 Yıllık
Giriş/Çıkış: Günlük

 

 

 

6. İstanbul Portföy Serbest Fon (yeni ünvan) 
Finans Yatırım İstanbul Portföy Serbest Yatırım Fonu (eski ünvan)
Ticker: FYP
 

Yatırım Stratejisi: Fon’un ana yatırım amacı piyasalara paralel strateji uygulayarak, uzun vadeli ve sürekli mutlak getiri sağlamaktır. Bu strateji uygulanırken portföy yöneticisi, Türkiye ve global piyasalardaki analize dayalı öngörüler doğrultusunda ortaklık payları ve diğer alternatif piyasa ürünlerinde pozisyon alır. Temel strateji yönlü olmakla birlikte mutlak getirili (non-directional ve arbitrage) ve benzeri (piyasa hareketlerinden etkilenmeyen) işlemler ana stratejiyi desteklemek ve fon toplam değerini yükseltmek amacıyla kullanılacaktır. Yatırım yapılan varlıklarda uzun veya kısa pozisyon alınabilir. Fon, yapılandırılmış yatırım araçlarında pozisyon alabilir.
Fon, Türkiye’de yerleşik şirketler tarafından ihraç edilmiş ortaklık paylarına, özel sektör borçlanma araçlarına ve devlet iç borçlanma senetlerine, (T.C. Hazine Müsteşarlığının ihraç etmiş olduğu Hazine Bonosu ve Devlet Tahvilleri) borsa yatırım fonlarına (ETF), Türkiye’de satışına izin verilmiş yurt içi ve yurt dışında kurulu başka kurum yatırım fonu paylarına, Türkiye’de şirketler tarafından ihraç edilmiş olan şirket borçlanma araçlarına, yabancı borsalarda kote olmuş yabancı şirketlerin paylarına ve borçlanma araçlarına ve yabancı ülkelerin ihraç ettiği tahvil ve bonolara yatırım yapar.
Diğer yandan Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) işlem gören vadeli kontratlar, BIST 100 ve BIST 30 Endeks’lerine dahil paylar üzerine yazılan opsiyon sözleşmeleri (yatırım veya koruma amaçlı), varantlar, döviz piyasasındaki dalgalanmalardan yararlanmak amacıyla dövize ve emtiaya dayalı opsiyon, forward/futures finansal vadeli işlem sözleşmeleri, swap ve benzeri türev araçlar portföye dahil edilebilir.
Ne tür yatırımcılar için uygundur?: Uzun vadede ağırlıklı sabit getirili menkul kıymetlerin ve hisse senetlerinin getirisinden yararlanmak isteyen ve risk alabilen yatırımcılara önerilir.
Kıstas (Benchmark): BIST - KYD TL 1 Aylık Mevduat Endeksi
Yönetim Ücreti: %1 Yıllık
Performans Ücreti: %20 
Giriş/Çıkış: Aylık

 

7. İstanbul Portföy Aries Serbest Fon (yeni ünvan)
İstanbul Portföy Serbest Yatırım Fonu (eski ünvan)
Ticker: IIP

 

Yatırım Stratejisi: İstanbul Portföy ARIES Serbest Yatırım Fonu, minimum risk - maksimum getiri anlayışıyla mutlak getiriyi hedefleyen bir fondur. Fonun amacı, risk seviyesini mümkün olan en düşük seviyede tutmak ve mevduatın üzerinde bir getiriyi yatırımcılarına sağlamaktır.

Fonun ana yatırım stratejisi, şirketin yatırım komitesinin onayından geçmiş olması şartıyla, fon portföyünün büyük bir kısmını yüksek “spread”li, iskontolu veya kuponlu özel sektör, banka tahvil ve bonolarından oluşturmak suretiyle, sabit getirili piyasalara kıyasla mümkün olan en yüksek verimi sağlamaktır.

Ayrıca, aylık ortalamada fon portföyünün %5’ini geçmemek şartıyla, daha iyi performans göstermesi beklenen şirketlerin hisse senetlerine yatırım yaparak veya vadeli piyasalarda işlem gerçekleştirerek fon getirisinin arttırılması hedeflenmektedir. 

Ne tür yatırımcılar için uygundur?: Uzun vadede ağırlıklı sabit getirili menkul kıymetlerin ve hisse senetlerinin getirisinden yararlanmak isteyen ve risk alabilen yatırımcılara önerilir.

Kıstas (Benchmark): BIST - KYD TL 1 Aylık Mevduat Endeksi

Yönetim Ücreti: %1

Performans Ücreti: %20

Giriş/Çıkış:  Haftalık

 

8. İstanbul Portföy Antares Mutlak Getiri Hedefli Serbest Fon
Ticker: IAN
 

Yatırım Stratejisi: Fon'un ana yatırım stratejisi uzun vadeli ve sürekli mutlak getiri sağlamaktır. Bu hedefe erişebilmek için Fon'un izleyeceği temel ilke, öngörülen piyasalara paralel geliştirilecek olan yönsüz stratejilerdir. Strateji uygulanırken Türkiye ve global piyasalardaki analize dayalı öngörüler doğrultusunda hisse senedi ve diğer alternatif piyasa ürünleri seçilmek suretiyle portföy yöneticisi uzun (veya kısa) pozisyon alır ve bu pozisyonları eş anlı olarak VİOP'taki vadeli kontratlarla ya da uzun (veya kısa) pozisyonlar hangi sektöre ise aynı sektördeki benzer şirketlerde kısa (uzun) pozisyon alarak bu pozisyonları riskten korur (hedge). Temel strateji piyasa-nötr olmakla birlikte piyasada zaman zaman oluşan fiyat dalgalanmalarından yararlanmak için kısa vadeli yönlü işlemler yaparak ana stratejiyi desteklemek ve fon toplam değerini yükseltmek amacıyla kullanılacaktır. Yatırım yapılan varlıklarda uzun veya kısa pozisyon alınabilir.
Ne tür yatırımcılar için uygundur:  Risk almaktan kaçınmayan ve uzun vadeli yatırım yapabilen, hisse senedi piyasasının getiri potansiyelinden faydalanmak isteyen yatırımcılara önerilir.
Kıstas: BIST - KYD TL 1 Aylık Mevduat Endeksi
Yönetim Ücreti: %1 

Performans Ücreti: %20
Giriş / Çıkış: Giriş Haftalık /  Çıkış Aylık

 

9. İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon

Ticker: IIS

 

Yatırım Stratejisi: Fon portföyü ağırlıklı olarak hisse senetlerinden oluşur. Fon, kısa ve uzun zamanlı kazançları eş zamanlı olarak gerçekleştirmek amacıyla farklı yatırım stratejileri kullanır. Pair-trade (ikili alım-satım) stratejisi ile piyasa yönünün strateji getirisinden etkilenmeyerek yüksek korelasyona sahip ürünleri ters ve kaldıraçlı pozisyonlarla kullanır (kısa/uzun hisse pozisyonlar). Fon yöneticisinin geleceğe yönelik olay bazlı (event driven) öngörüleri  ile kısa vadeli yatırım fırsatlarından en iyi biçimde yararlanarak mutlak getiriyi hedefler

 

Kıstas:  Nispi getirinin hesaplanmasında kullanılacak “kıstas”. Kurucu eşik değer olarak KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL’nin değişim oranı+%5oranını kullanacaktır. İlgili dönem için eşik değer (1 + KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL değişim oranı+%5) – 1) şeklindedir.
Yönetim Ücreti: %1

Performans Ücreti: %20

Giriş / Çıkış: Haftalık /  Haftalık

 

10. İstanbul Portföy Lotus 1 Serbest Fon

Ticker: IIL

 

Yatırım Stratejisi: Lotus 1 Global Makro Fon’un yatırım stratejisi, Türkiye ve Dünya sermaye piyasalarında işlem gören ortaklık payları, tahvil, bono, vadeli işlem, opsiyon ve her türlü yapılandırılmış ürün kullanılarak dolar bazında azami getiri elde etmektir.

Kıstas (Benchmark): KYD USD 1 Aylık Mevduat Endeksi

Yönetim Ücreti: %1,5
Performans Ücreti: %20

Giriş/Çıkış:  Haftalık/ Aylık

 

11. İstanbul Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun) (yeni ünvan)
Acar Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Karma Yatırım Fonu (eski ünvan)
Ticker: ACK
 

Yatırım Stratejisi:   Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşüm kolay olanlar tercih edilir. Fonun hisse senedi yoğun olması nedeniyle fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'te işlem gören ihraççı payları ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarından oluşur. Fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasa araçları dahil edilebilir.
Ne tür yatırımcılar için uygundur?: Risk almaktan kaçınmayan ve uzun vadeli yatırım yapabilen, hisse senedi piyasasının getiri potansiyelinden faydalanmak isteyen yatırımcılara önerilir.
Kıstas (Benchmark): %85 BİST 30 Endeksi + %15 BİST KYD O/N Endeksi (Brüt)
Yönetim Ücreti: %0,9125 Yıllık
Giriş/Çıkış: T+1,T+2 / T+2,T+3

 

12. İstanbul Portföy ARK II Serbest Fon (yeni ünvan)
Finans Yatırım ARK İstanbul Portföy Serbest Yatırım Fonu (eski ünvan)
Ticker: FYA
 

Yatırım Stratejisi:  Fonun yatırım stratejisi ağırlıklı olarak Türkiye'de ve gelişmekte olan ülke piyasalarında ve gelişmiş ülke piyasalarında, uzun vadeli değer yaratma potansiyeli olan şirketlerin ortaklık paylarına ve borçlanma araçlarına yatırım yapmak (uzun pozisyon) ve potansiyeli sınırlı olan şirketlerin ortaklık paylarında ve borsa endekslerinde açığa satış yapmak suretiyle Fonu genel piyasa düşüşlerinden korumak için (kısa pozisyon), yerel ülke para birimlerinin TL'ye karşı yüksek değer kayıplarına karşı döviz türev pozisyonları ile korunmak ve yatırımcıya sürekli TL cinsinden mutlak getiri sağlamaktır. Fon, potansiyel getirisi temel risklere göre yüksek olan şirket bono/tahvillerine yatırım yapmayı “hedge”leyecek ve BİST'e kote hisse senetlerindeki pozisyonları, fon toplam değerinin devamlı olarak asgari %51'i düzeyinde olacaktır. 
Ne tür yatırımcılar için uygundur?: Uzun vadede ağırlıklı sabit getirili menkul kıymetlerin ve hisse senedi ve hisse senetlerinin getirisinden yararlanmak isteyen ve risk alabilen yatırımcılara önerilir. 
Kıstas (Benchmark): BIST - KYD TL 1 Aylık Mevduat Endeksi
Yönetim Ücreti: %0,1 Yıllık
Performans Ücreti: %20 
Giriş/Çıkış: Aylık (1 ay önceden bildirim)

 

13. İstanbul Portföy ARK I Serbest Fon (yeni ünvan)
İş Yatırım Ark Serbest Yatırım Fonu (eski ünvan)
Ticker: IAF

 

Yatırım Stratejisi: Fonun yatırım stratejisi ağırlıklı olarak Türkiye'de ve gelişmekte olan ülke piyasalarında ve gelişmiş ülke piyasalarında, uzun vadeli değer yaratma potansiyeli olan şirketlerin ortaklık paylarına ve borçlanma araçlarına yatırım yapmak (uzun pozisyon) ve potansiyeli sınırlı olan şirketlerin ortaklık paylarında ve borsa endekslerinde açığa satış yapmak suretiyle Fonu genel piyasa düşüşlerinden korumak için (kısa pozisyon), yerel ülke para birimlerinin USD ve/veya Euro'ya karşı yüksek değer kayıplarına karşı döviz türev pozisyonları ile korunmak ve yatırımcıya sürekli USD cinsinden mutlak getiri sağlamaktır. Fon varlık değerinin asgari %51'i devamlı olarak USD cinsiden ihraç edilmiş varlıklardan oluşur.

Ne tür yatırımcılar için uygundur?: Varlığının bir kısmını USD bazında muhafaza etmek isteyen, orta/uzun vadeli düşünen, kısmi risk alarak mevduat üzerinde reel getiri hedefleyen yatırımcılar için uygundur. 

Kıstas (Benchmark): KYD USD 1 Aylık Mevduat Endeksi
Yönetim Ücreti: A grubu %1,57, B grubu %1,00, C grubu %1,00
Performans Ücreti: A grubu pay sahiplerinden getirinin eşik değer getirisini aşan kısmının %20'si, B grubu pay sahiplerden %10'u, C grubu pay sahiplerinden %15'i kadar performans ücreti alınır.

 

14. İstanbul Portföy Yabancı (Gelişmekte Olan Piyasalar) Borçlanma Araçları Fonu (yeni ünvan)
Ashmore Portföy Yabancı (Gelişmekte Olan Piyasalar) Borçlanma Araçları Fonu (eski ünvan)
Ticker: ARE

 

Yatırım Stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak gelişmekte olan piyasalarda ABD Doları, Euro, İsviçre Frangı başta olmak üzere döviz cinsinden ihraç edilen yabancı borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Fon portföyüne devlet tahvili/bonosu, devlet garantili tahvil/bono (İlgili devletler tarafından garanti verilmiş, yurtdışı belediyelerin yatırımlarına, altyapı yatırımlarına vb. ilişkin çıkarılan menkul kıymetler), kamu ve özel sektör borçlanma araçları ve kamu ve özel sektör kira sertifikaları (SUKUK) dahil edilecektir. Ayrıca, ikraz iştirak senedi (loan participation note) de fon portföyüne dahil edilebilir. Fon toplam değerinin en az %80’i; JP Morgan Gelişmekte Olan Piyasalar Tahvil/Bono Endeksi (EMBI Global), JP Morgan Gelişmekte Olan Piyasalar Özel Sektör Tahvil/Bono Endeksi (CEMBI Broad), JP Morgan Gelişmekte Olan Piyasalar Kamu Tahvil/Bono Endeksi (GBI-EM Broad) ve MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi’nde yer alan ülkelere ait olan borçlanma araçlarından oluşur.

Ne tür yatırımcılar için uygundur?: Varlığının bir kısmını USD bazında muhafaza etmek isteyen, orta/uzun vadeli düşünen, kısmi risk alarak mevduat üzerinde reel getiri hedefleyen yatırımcılar için uygundur. 

Kıstas (Benchmark): JP Morgan Gelişmekte Olan Piyasalar endeksi olan % 100 JP Morgan EMBI Global Diversified Endeksi
Yönetim Ücreti: %2,5 Yıllık
Performans Ücreti: %20

 

14. İstanbul Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (yeni ünvan)
Ashmore Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (eski ünvan)
Ticker: ARC

 

Yatırım Stratejisi: Fon, Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerine yatırım yaparak, orta ve uzun vadede sermaye kazancı elde etmeyi hedefler. Fon aktif bir yatırım tarzıyla yönetilir ve Fon toplam değerinin asgari %80’i, araştırma, analiz ve değerlendirmeler sonucu seçilen ortaklık paylarına yatırılır. Fon’un asgari %80 olan ortaklık payı oranı, piyasa değerlemelerine ve beklentilere paralel olarak %80 - %100 aralığında değişebilir. Fon’un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST’te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır.

Ne tür yatırımcılar için uygundur?: Risk almaktan kaçınmayan ve uzun vadeli yatırım yapabilen, hisse senedi piyasasının getiri potansiyelinden faydalanmak isteyen yatırımcılara önerilir.

Kıstas (Benchmark): %90 BIST 100 endeksi ve %10 BIST-KYD Repo (Brüt)
Yönetim Ücreti: %2,5 Yıllık
Performans Ücreti: %20

 

 

15. İstanbul Portföy Üçüncü Serbest Fon (yeni ünvan)
Magna Capital Portföy Serbest Fon (eski ünvan)
Ticker: IAP

 

Yatırım Stratejisi: Fon’un yatırım stratejisinin odağı, Türk mali varlıklarının işlem gördüğü piyasalarda, farklı piyasa döngülerinin ortaya çıkaracağı fırsatların değerlendirilmesi suretiyle uzun dönemli ve sürekli “mutlak getiri” elde etmektir.  Bu çerçevede Fon, belli bir vadede bir performans ölçütüne dayalı olarak “nispi getiri” elde etmekten ziyade, Fon katılımcılarına dönemsel olarak “mutlak getiri” sağlamayı hedeflemiştir.  Fon’un kısa ya da uzun vadede yatırım amaçlarına ulaşacağının herhangi bir garantisi bulunmamaktadır.

Ne tür yatırımcılar için uygundur?: Risk almaktan kaçınmayan ve uzun vadeli yatırım yapabilen, hisse senedi piyasasının getiri potansiyelinden faydalanmak isteyen yatırımcılara önerilir.

Kıstas (Benchmark): BIST-KYD Repo(Brüt) Endeksi
Yönetim Ücreti: %1,05 Yıllık
Performans Ücreti: %20

 

 

16. İstanbul Portföy Dördüncü Serbest Fon 
Ticker: IAR

 

Yatırım Stratejisi: Fon’un ana yatırım amacı uzun vadeli ve sürekli mutlak getiri sağlamaktır. Bu hedefe erişebilmek için Fon’un izleyeceği temel ilke, öngörülen piyasalara paralel geliştirilecek olan yönlü stratejidir (Market Directional). Strateji uygulanırken Türkiye ve global piyasalardaki analize dayalı öngörüler doğrultusunda ortaklık payları ve diğer alternatif piyasa ürünleri seçilmek suretiyle portföy yöneticisi pozisyon alır. Temel strateji yönlü olmakla birlikte mutlak getirili (non-directional ve arbitrage) ve benzeri (piyasa hareketlerinden etkilenmeyen) işlemler ana stratejiyi desteklemek ve fon toplam değerini yükseltmek amacıyla kullanılacaktır. Yatırım yapılan varlıklarda uzun veya kısa pozisyon alınabilir.

Ne tür yatırımcılar için uygundur?: Risk almaktan kaçınmayan ve uzun vadeli yatırım yapabilen, hisse senedi piyasasının getiri potansiyelinden faydalanmak isteyen yatırımcılara önerilir.

Kıstas (Benchmark): BIST-KYD Repo(Brüt) Endeksi
Yönetim Ücreti: %1,0001 Yıllık
Performans Ücreti: %20