FİNANSAL BİLGİLER
Diğer Bilgi Dosyaları
  • Dosya Başlığı
  • Dosya Formatı
  • İndir
  • Sürekli Bilgilendirme Formu 30.09.2019
  • PDF
  • Sermaye Artırım YKK
  • PDF
  • Acil ve Beklenmedik Durum Eylem Planı
  • PDF