ÇEREZ POLİTİKASI
Anasayfa / ÇEREZ POLİTİKASI
İstanbul Portföy Yönetimi

Bu Politika’nın amacı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. (“İstanbul Portföy”) olarak, www.istanbulportfoy.com internet sitemizde (“Site”) kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.

Çerez (“Cookie”) Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle, metin dosyalarının depolandığı cihaz siteyi tekrar ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayacaktır.

Çerez Türleri 

Kullanım amaçlarına göre çerezler: 

Zorunlu Çerezler

Zorunlu çerezler, Sitenin çalışması ve amaçlandığı gibi kullanılabilmesi için gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler birinci taraf çerezler olup oturum süresince (gizlilik tercihlerinize dair çerezler hariç olmak üzere, zira bu çerezler oturum süresinden daha uzun ömürlüdür.) kişisel veri işlemekte, oturum sonlandığında otomatikman silinmektedirler. Zorunlu çerezlerin engellenmesi halinde, Sitenin bazı bölümleri çalışmayacaktır. Bu çerezler, güvenliği iyileştirme, aramaları kaydetme, oturum açma veya benzer işlevleri kullanmanıza imkân tanır. Pazarlama amacıyla kullanılmazlar.

İşlevsel Çerezler

İşlevsel çerezler, Siteyi ziyaret eden kullanıcıların tercihlerine dayalı olarak Site içeriğinin onlar için bireyselleştirilmesini sağlar. Bu çerezlerin kullanımını engellemeniz mümkündür.

Performans/Analitik Çerezler

Performans çerezleri, Sitenin geliştirilmesinde bize yardımcı olur. Kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek amacıyla, Sitenin ne şekilde ne kadar süre kullanıldığı gibi bilgileri toplar.

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Reklam çerezleri, ilgi alanlarınıza uygun içerik ve reklamları sunmak için kullanılırlar. Çerezler yoluyla elde edilen bilgileri sizlere ait diğer kişisel verilerle eşleştirerek, daha uygun içerikler, kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istemediğinizi belirttiğiniz içerikleri tekrar sunmaz. Bu çerezlerin kullanımını engellemeniz mümkündür.

Sosyal Medya Çerezleri

Sosyal medya çerezleri, kullanılan sosyal medya platformlarında reklamlar göstermesine olanak tanıyan çerezlerdir.

Çerezler, saklanma süreleri ve kaynaklarına göre de gruplandırılmaktadırlar.

 

Sürelerine göre çerezler:

Oturum Çerezleri

Oturum çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer.

Kalıcı Çerezler

Kalıcı çerezler, Sitedeki tercihlerini hatırlatmak amacıyla kullanılır. Cihazınızın sabit diskinde uzun bir süre için veya süresiz olarak siz silinceye kadar mevcudiyetini korur.

 

Kaynağına göre çerezler: 

Birinci Taraf Çerezler

Birinci taraf çerezler, ziyaret etmiş olduğunuz Site tarafından oluşturulur.

Üçüncü Taraf Çerezler

 Üçüncü taraf çerezler, diğer siteler, iş ortakları veya servis sağlayıcıları gibi üçüncü taraflarca oluşturulur. Sitedeki bazı fonksiyonların kullanımına ve reklam takibinin yapılmasına olanak sağlamaktadırlar.

 

Site’de Hangi Tür Çerezleri Kullanıyoruz?

ÇEREZİN İSMİ

ÇEREZİN AMACI

ÇEREZ TİPİ

SAKLAMA SÜRESİ

_ga

Bu, çerez Google Analytics Tarafından yüklenir. Rastgele oluşturulmuş bir sayıyı müşteri tanımlayıcısı olarak atayarak, kullanıcıları ayırt etmek amacıyla kullanılmaktadır.

Birinci taraf analitik çerez

2 yıl

_gat

Yüksek trafikli internet sitelerinde verilerin toplanmasını sınırlar.

Birinci taraf performans  çerezi

10 dk

_gid

24 saatlik bir kullanıcı analitiği depolaması yapmaktadır.

Birinci taraf analitik çerez

1 gün

cms_lang

Sitenin tarayıcıda hangi lisan ile yükleneceğini belirler.

 

2 yıl

ASP.NET_SessionId

Oturuma bilgi aktarmak, oturumdaki bilgiyi kontrol etmek ve oturum temizlemek. Tekrarlayan data yüklemesini engellemek, tarayıcı ve site performansını iyileştirmek için kullanılır.

Zorunlu ”“ oturum çerezi

Tarayıcı kapandığında silinir.

 

Site’de Kullanılan Çerezler Vasıtasıyla Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Şirket olarak Site’de aşağıda belirtilen amaçlarla kullandığımız çerezler vasıtasıyla alan adı, log kayıtları, IP numaraları, internet sayfamızın ziyaret sıklığı ve internet sayfamızda geçirilen ortalama süre gibi kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Sayılan kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız aşağıda sayılmaktadır.

Site’de Kullanılan Çerezlerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebepler:

Zorunlu çerezler, talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması), performans ”“ analitik çerezler ise internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir. 

Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar:

Site’de çerez kullanımı vasıtasıyla işlenen kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve Kanun’un 8. Maddesine uygun şekilde gereken hallerde Şirketimizin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere aktarabiliriz.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verisi işlenen ilgili kişi olarak, Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi;

Islak imzalı olarak ve geçerli bir kimlik belgesinin fotokopisi ile birlikte, Dereboyu Cad. No: 78 Kat: 4 34347 Ortaköy Beşiktaş / İstanbul adresine göndererek,

Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte bizzat yukarıdaki adrese başvurarak,

Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza veya mobil imza kullanmak suretiyle istanbulportfoy@hs.01.kep.gov.tr KEP adresimize göndererek,

Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden ___ adresimize e-posta ile göndererek, iletebilirsiniz.

Talebinizde, Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakka yönelik açıklamanın anlaşılır bir şekilde belirtilmiş olması ve kimliğinizi doğrulayıcı bilgilerin yer alması önemlidir. Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin ilgili kişi olup olmadığını tespit etmek amacıyla başvurucudan bilgi ve belge talep etme ve yapılan başvuruda yer alan talepleri ve bilgileri açıklığa kavuşturmak amacıyla, ilgili kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltme haklarına sahiptir. Talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve her halde en geç otuz (30) gün içerisinde cevaplandırılacaktır.

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz. Daha fazla bilgi için aşağıdaki tablodaki linkleri ziyaret edebilirsiniz:

 

Adobe Analytics

https://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser

Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

https://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

MozillaFirefox

https://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

https://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari:

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

 

Saygılarımızla,

 

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ